Najlepšie ubytovanie a hotely - Pezinská Baba

motel-na-vrchu-baba
Penzióny (max. 49 osôb)
Pezinok - Slovensko
Ceny 40 - 90 € EUR osoba / noc
hotel-kriser
Hotely (max. 35 osôb)
Pezinok - Slovensko
Ceny Od: 14 - Do: 19 € EUR izba / noc
01
Modra - Slovensko
Ceny 25 - € EUR osoba / noc